YÖNETİM
   Yönetim
   Genel Merkez
   İl Yönetimi
   Okul Temsilcileri
   İlçe Temsilcileri
   İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

  DERNEĞİMİZ
   Hesap Numaramız
   Öğ-Der Tanıtım Filmi
   Niçin Öğ-Der?
   Kurucular
   Tüzük
   Üyelik Kaydı
   Şuur nedir?
   Basında Öğ-Der

  YÖNETMELİKLER
   Sınavlarda görev alanlarla ilgili yönetmelik.
   Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliği
   Yaygın Eğitim Kurumları
   Orta Öğretim Kurumları
   Eğitim Müfettişleri
   Atama ve Yer Değiştirme
   Okul Aile Birliği
   Özel Eğitim kurumları
   Atama ve Yer Değiştirme
   İlköğretim Kurumları

  EĞİTİM
   Anne-Baba Eğitimi
   Öğretmen Eğitimi
   Gençliğin Eğitimi
   Çocuk Eğitimi
   Kişisel Gelişim

  MEDYA
   Gazete Manşetleri
   Fotoğraf Galerisi
   Videolar

  ÖĞRETMENLER
   Tarih Dersi Dökümanları
   Peygamberimizin Eğitim Metodu
   İslamın İlk Öğretmenleri
   Erzurum'un Alimleri
   Eğitim Dökümanları
   Öğretmen Notları

  EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
   Çözüm Önerilerimiz
   Eğitim sorunları

  SOSYAL KULÜP DOSYALARI
   Beden Eğitimi
   TARİH

  ZÜMRE TOPLANTILARI
   SEÇMELİ DERSLER
   TÜRKÇE
   BİYOLOJİ
   FİZİK ZÜMRE TOPLANTISI
   FELSEFE GRUBU ZÜMRE TOPLANTISI
   İngilizce
   MATEMATİK ZÜMRE TOPLANTILARI
   EDEBİYAT ZÜMRE TOPLANTILARI
   COĞRAFYA ZÜMRE TOPLANTILARI
   TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI
   BEDEN EĞİTİMİ

  YAZILI SINAV SORULARI
   DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
   İLKOKUL 4. SINIF YAZILAR
   Türkçe
   Arapça
   Kuran-ı Kerim
   Temel Dini Bilgiler
   Hz Muhammedin Hayatı
   Tarih

  SINAVLAR
   Tarih Testleri
   KPSS NOTLARI
   Şube Müdürlüğü Sınavı
   OSYM 2013 Sınav Takvimi
   2011 LYS Erzurum lise Başarı
   DGS SORU VE CEVAPLARI
   ALES Soru ve Cevapları
   LYS Soru ve Cevapları
   YGS Soru ve Cevapları
   SBS Soru ve Cevapları

  YILLIK PLANLAR
   FELSEFE GRUBU
   SEÇMELİ DERSLER
   FİZİK
   BEDEN EĞİTİMİ
   Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
   TARİH DERSİ

  İLAHİLER VE EZGİLER
   Esma'ül Hüsna-Allah(cc)'ın Güzel İsimleri
   Dua Dinle
   Çocuk İlahileri
   İLAHİ DİNLE
   D.Ali Erzincanlı

  ÖRNEK HAYATLAR
   İmam-ı Buhari
   İmamı Maturidi
   İmam-ı Rabbani
   Abdulkadir Geylani
   Merkez Efendi
   İmam-ı Azam Ebu Hanife
   Şahı Nakşibendi
   Prof.Dr Necmeddin Erbakan
   Mehmet Akif Ersoy
   Necip Fazıl Kısakürek
   Bediüüzaman Said-i Nursi(ks)
   Süleyman Hilmi Tunahan (ks)

  OSMANLICA DERSLERİ
   Osmanlıca Öğrenmeye Giriş

  SÜRELER DİNLE
   Fetih Süresi
   Mülk Süresi
   Nebe Süresi
   Yasin Süresi

  HELAL GIDA BİLİNCİ
   Katkı Maddeleri
   UZMAN GÖRÜŞLERİ

INKILAP TARİHİ SORU VE CEVAPLAR YENİ
1483 defa okundu.
KAMU PERSONEL SINAVI İÇİN  T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORUÖRNEKLERİ

 

  1. Kurtuluş Savaşıyıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşıgerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar

CEVAP:B

2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerdenhangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya

 CEVAP:A

 3. Ermenisaldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

 A) Fevzi Çakmak B)Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

CEVAP:C

4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusundailk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

 A) İngiltere B)Fransa C) İtalya D)Yunanistan

CEVAP: D

 5. Aşağıdakilerdenhangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

 A) Kars Antlaşması B)Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması

CEVAP:B

 6. Kars Antlaşması  Moskova Antlaşması  Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdakidevletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

 A) Fransa B)İngiltere C) Yunanistan D) İtalya

CEVAP:C

7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Cumhuriyeti ilanetmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

 C) Anadolu halkınıörgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

 

 CEVAP:B

8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerdenhangisinin arasında problem olmuştur?

 A) İngiltere B)Fransa C) İtalya D) Yunanistan

 CEVAP:A

 9. Aşağıdakilerden hangisiBalkan Antantına katılmamıştır?

 A) Romanya B)Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan

 CEVAP:B

 10. Bulunan yer altıkaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan bankaaşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sümerbank B) İşBankası C) Zıraat Bankası D) Etibank

 

 CEVAP:B

 Soru 1.   Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketiilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?

 

    A)  Batı        B)  Güney    C) Doğu         D)  İstanbul

Cevap:B

Soru 2.   Kuva yimilliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır? 

 

    A)  I. İnönü         B) İkinci İnönü

 

    C)  Sakarya         D) Başkomutanlık

CEVAP:A

Soru 3.   Hangisi Kuvayi milliye güçlerinin yararlarından değildir?

 A)   Yunan ilerleyişi yavaşlatma

 B)   Türk köylerini baskınlardan koruma

 C)    Düzenli ordunun kurulmasına zamankazandırma

 D)   Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünütemsil etme.

CEVAP:D

 

 

   

 

 

 

 

 Soru 4.  Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kezhangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş vemiting düzenlemiştir ?

 

    A) Amasya         B)  Havz             C) Erzurum                     D)  Sivas

 CEVAP:B 

   

   Soru 5.  Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?

 

         A)  Sivas Kongresi      B) Erzurum Kongresi   C)  Amasya Genelgesi      D) Havza Tamimi

CEVAP:C

 Soru 6.   Hangi toplantı öncesi Atatürk OsmanlıDevletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

 A)   Amasya görüşmesi

 B)   Sivas kongresi

 C)   Erzurum kongresi

 D)   TBMM’nin açılışı

CEVAP:C

 

 

 

 

 

 

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının  nedenlerinden değildir?

 A)  İstanbul ile ulaşımın kolay olması

B)   Güvenli bir yerolması

C)   Batı cephelerineyakınlığı

D)   Tarihi bir şehirolması

CEVAP:D

Soru 8.  Türk yurdununsınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?

 A)   Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

 B)   İlk TBMM’de

 C)   I. Meşrutiyette

 D)   II. Meşrutiyette

CEVAP:A

 Soru 9.  Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekiliseçilmiştir ?

A)   Ankara              B)  Konya     C)   İstanbul              D)  Samsun

CEVAP:A

CEVAP:

Soru 20. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devletile imzalanmıştır?

A) İngiltere B) Rusya

C) Fransa D) Yunanistan

Cevap:C

 Soru 10.  TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmalarıönlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanmasıiçin kurulan mahkemelere ne ad verilir ?

 

 A)   Devlet Güvenlik Mahkemesi

 B)   İstiklal Mahkemesi

 C)   Asliye Hukuk Mahkemesi

 D)   Yargıtay          CEVAP:A

 Soru 11.  Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlardabaşarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığı-naatanmıştır?

 

        A)  Rafet Bele                      B)  İsmet İnönü  C)  Kazım Karabekir           D) Fevzi Çakmak   cevap:A

 

 Soru 12.   Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran veTBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

 

        A)  Moskova antlaşması

       B)  Ankara antlaşması

       C)  İstanbul antlaşması

       D)  Gümrü antlaşması

 

Soru 13.  Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçla-rından değildir?

 

         A)  Londra konferansına TBMM hükümetininçağrılması

        B)  Milli mücadeleye olan inancın artması

        C)  Yunanlıların Anadolu’dan atılması

        D)  İtilaf devletlerinin politikalarını gözdengeçirmeleri      CEVAP:C

 Soru 14. Hangisavaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.

 

        A)  I. İnönü         B) II. İnönü     C) Sakarya          D)  Büyük Taarruz CEVAP:C

 

 

 

 Soru 15.   Kurtuluş savaşından sonra Trakya topraklarıhangi antlaşma ile yurda katılmıştır?

 

      A)  Mudanya            B) Mondros       C) Moskova              D)  Sevr    CEVAP:A

 Soru 16.   Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiyeuğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?

 

     A)  Sakarya              B)   Başkomutanlık    C)  II. İnönü         D)  Kütahya     CEVAP:B

 

 Soru 17.   Lozan barış antlaşması hangi tarihteimzalanmıştır?

 

 A)   24 Temmuz 1921  

 B)   24 Temmuz 1922

 C)   24 Temmuz 1923

 D)   24 Temmuz 1924

 

 Soru 18.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan barışantlaşması ile ilgili değildir?

 

 A)   Kapitülasyonların kaldırılması

B)   Ülkemizin bugünküsınırlarının belirlenmesi

 C)   Yunanistan’ın savaş tazminatı olarakKaraağaç’ı Tür-kiye’ye vermesi

 D)   Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi             CEVAP:D

 

 Soru 19.   Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozanantlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

 

         A) İngiltere                    B) İran     C)Yunanistan         D) Fransa            CEVAP:B

 

 

 Soru 20.  20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangidevlet ile imzalanmıştır?

 

          A) İngiltere                 B) Rusya                 C) Fransa                   D) Yunanistan  CEVAP:C

  1-I.Dünya savaşınedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

 A)Almanya

 B)Fransa

 C)İngiltere                         CEVAP:C

 D)İtalya

2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olaylarınhangisinde kararlaştırılmıştır?

 A)Mondros ateşkesantlaşmasında

 B)I.Dünya savaşında

 C)Paris BarışKonferansı’nda

 D)Amasya Genelgesi          CEVAP:C

 3-aşağıdakilerdenhangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

 A)Ayrı devlet kurmak

 B)Padişah ve halifeyebağlılık göstermek

 C)Amerikan mandasınıistemek

 D)İngiliz mandasıistemek

CEVAP:A

 

 4-M. Kemal’inİstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

 

 A)Müdafaa-i hukukcemiyetini birleştirmek

 C)Kurtuluş savaşınıbaşlatmak

 B)Askeri birliklerindağılmasını sağlamak

 D)Kuvayi milliyeyioluşturmak

 

 

 5-Amacı ve toplanışşekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özelliktaşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Sivas kongresi

 B)Havza kongresi

 C)Amasya genelgesi

 D)Erzurum kongresi

 

 6-Kurtuluş savaşınınamacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

 A)Erzurum kongresinde

 B)Amasya genelgesinde

 C)Sivas kongresinde

 D)Amasya görüşmesi       CEVAP:B

 7-Türk medeni kanunuhangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

 A)İsviçre

 B)İsveç

 C)Almanya

 D)Fransa          CEVAP:B

 

 8- Türk Tarihi veTürk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

 A)Laiklik

 B)Halkçılık

 C) Milliyetçilik

 D)İnkılapçılık

CEVAP:C

 

 9-Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

 

 A)Adana

 B) Musul

 C)Gaziantep

 D)İstanbul

 

 

 10-Ermeni sorununusona erdiren anlaşma hangisidir?

 A)Mudanya

 B)Gümrü

 C)Paris

 D)Ankara ant.           CEVAP:B

 1- Doğu KaradenizBölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Trabzon Müdafa-iHukuk Cemiyeti

 b) Mavri Mira

 c)KilikyalılarCemiyeti

 d)Pontus Rum Cemiyeti      CEVAP:A

 2- “Mustafa Kemal’inkendinden sonra ........................ ve ........................isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kızkardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?

 a) Makbule – Necmiye

 b) Necmiye – Naciye

 c) Makbule – Naciye

 d) Makbule – Zübeyde     CEVAP:C

 3- ÇanakkaleSavaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığıve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı.Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorundakaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

 

 Yukarıdaki bilgileregöre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.

 b) M. Kemal’in askerîdehasını bütün dünyaya göstermiştir.

c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı birsüreliğine de sona ermiştir.

 d) Bağımsızlıkmücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.         CEVAP:C

4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerineyardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır?

  a) Kanal  b) Makedonya c) Çanakkale  d) Kafkas CEVAP:B

 5- Fransızihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasınazemin hazırlamıştır.

 a) Hürriyetçi  b) Milliyetçi c) Eşitlik d) Laiklik CEVAP:B

 6- TBMM’ninaçılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

 a) TBMM’ninaçılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

 b) TBMM’ninaçılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilanetmiş oluyordu.

d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

7- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplaronun hangi özelliğini gösterir?

 a)Eğitimciliğini  b)Çok Yönlülüğünü   c)Rehberliğini  d)İdareciliğini         CEVAP:B

8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerdenhangisi sayılmaz?

 a-Fransız-Almandüşmanlığı

b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması

c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet

 d-İtalya’nınTrablusgarp’a saldırması

9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonundaimzalanan antlaşmalardan biridir?

 a-Uşi   b-Berlin   c-Ayastefanos   d-Versay

 10- Erzurum Kongresiesnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu

 a) Bu göreve tekraralınması için Padişaha istekte bulundu.

 b)Türk milletininazim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

 c) OsmanlıDevleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

 d) Bunun üzerine Türkmilleti ona Gazilik ünvânı verdi.

 1. Aşağıdakisorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

 A) Türkiye – Iraksınırı    B) Yeni Tür DevletininBağımsızlığı  C) Osmanlı BorçlarıSorunu   D) Kapitülasyanların Kaldırılması

2.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızınsınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Hatay    B) Oniki ada   C) Doğu Trakya    D) Bursa          CEVAP:C

3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmekzorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

 A) Berlin    B) Gümrü  C) Moskova    D)Brest-Litovsk      CEVAP:B

 4. Mustafa Kemal’in“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emriniverdiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale

 B) Baş Komutanlık

 C) Sakarya

 D) Trablugarp   CEVAP:C

 5. Kurtuluş Savaşıdöneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

A) Sakarya   B) BüyükTaarruz  C) I. İnönü   D) II.İnönü     

 6. TBMM Hükümetihangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz       CEVAP:A

 7. Milli Mücadeledöneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşmaaşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara  B) Gümrü  C) Kars  D) Moskova            CEVAP:A

 8. Osmanlı Devletiaşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf DevletlerininRusya’ya yardım etmesini engellemiştir?

 A) Goliçya   B) Çanakkale   C) Kafkasya  D) Filistin   CEVAP:B

 9. AşağıdakiAntlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

 A) Mudanya   B) Sevr C) Gümrü  D) Montrö  CEVAP:B

10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisindealınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi

 B) Erzurum Kongresi

 C) Sivas Kongresi

 D) Türkiye BüyükMillet Meclisi

Soru 1.   Kurtuluşsavaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?

  A)  Batı        B)  Güney    C) Doğu         D)  İstanbul

 Soru 2.   Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonradüzenli orduya katılmıştır? 

   A)  I. İnönü         B) İkinci İnönü     C)  Sakarya         D) Başkomutanlık

Soru 3.   Hangisi Kuvayi milliye güçlerinin yararlarından değildir?

A)   Yunan ilerleyişiyavaşlatma

 B)   Türk köylerini baskınlardan koruma

 C)    Düzenli ordunun kurulmasına zamankazandırma

 D)   Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünütemsil etme.

 Soru 4.  Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kezhangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş vemiting düzenlemiştir ?

 A)  Amasya        B)  Havza             C) Erzurum                     D)  Sivas

   Soru 5.   Sivas’ta milli kongre düzenleme kararınerede ilan edilmiştir ?

 A)  Sivas Kongresi      B) Erzurum Kongresi   C)  Amasya Genelgesi      D) Havza Tamimi

 Soru 6.   Hangi toplantı öncesi Atatürk OsmanlıDevletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

 A)   Amasya görüşmesi

 B)   Sivas kongresi

 C)   Erzurum kongresi

 D)   TBMM’nin açılışı

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının  nedenlerinden değildir  A)  İstanbul ile ulaşımın kolay olması

B)   Güvenli bir yerolması

C)   Batı cephelerineyakınlığı

D)   Tarihi bir şehirolması

Soru 8.  Türk yurdununsınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?

 A)   Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

 B)   İlk TBMM’de

 C)   I. Meşrutiyette

 D)   II. Meşrutiyette

 Soru 9.  Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekiliseçilmiştir ?

 A)   Ankara              B) Konya    C)   İstanbul              D)  Samsun

 Soru 10.  TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmalarıönlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanmasıiçin kurulan mahkemelere ne ad verilir ?

A)   Devlet GüvenlikMahkemesi

 B)   İstiklal Mahkemesi

 C)   Asliye Hukuk Mahkemesi

 D)   Yargıtay                       CEVAP:B

 Soru 11.  Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlardabaşarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığınaatanmıştır?

 

        A)  Rafet Bele                      B)  İsmet İnönü  C)  Kazım Karabekir           D) Fevzi Çakmak

CEVAP:B

 Soru 12.   Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran veTBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

       A)  Moskova antlaşması

       B)  Ankara antlaşması

       C)  İstanbul antlaşması

       D)  Gümrü antlaşması

CEVAP:D

Soru 13.  Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?

       A)  Londra konferansına TBMM hükümetininçağrılması

        B)  Milli mücadeleye olan inancın artması

        C)  Yunanlıların Anadolu’dan atılması

        D)  İtilaf devletlerinin politikalarını gözdengeçirmeleri          CEVAP:C

Soru 14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallikunvanını almıştır.

A)  I. İnönü         B) II. İnönü   C)  Sakarya          D) Büyük Taarruz

CEVAP:C

 Soru 15.   Kurtuluş savaşından sonra Trakya topraklarıhangi antlaşma ile yurda katılmıştır?

 A)  Mudanya            B) Mondros    C) Moskova              D)  Sevr  CEVAP:A

 Soru 16.   Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiyeuğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?

  A)  Sakarya              B)   Başkomutanlık    C)  II. İnönü         D)  Kütahya    CEVAP:B

 Soru 17.   Lozan barış antlaşması hangi tarihteimzalanmıştır?

 A)   24 Temmuz 1921  

 B)   24 Temmuz 1922

 C)   24 Temmuz 1923

 D)   24 Temmuz 1924

CEVAP:D

 33.    Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benimkarakterimdir.” derken, aşağıdakilerden hangisini kabul etmeyeceğinibildirmiştir?

A) Himaye ve mandayı              

B) Özgür ve bağımsız yaşamayı

C) Ulusal egemenliği

D) Ulusal bağımsızlığı

Cevap: himaye ve manda

 34.    Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’açıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti’ninkurulu-şunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirdiği devrimler anlatan eseri,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal  

B) Vatandaş için Medeni Bilgiler

C) Cumalı Ordugahı

D) Nutuk                              Cevap :NutukOgder Erzurum Subesi Ayazpasa Mah. Gurcukapi is Merkezi Gurcukapi Camii Karsisi Kat : 7 Yakutiye/Erzurum
Her hakki saklidir. 2012 -  Yazilim: Ogder Erzurum